Anonyme p2p nettverk

Det finnes flere såkalte anonyme nettverk som lar folk publisere og aksessere informasjon helt anonymt og uten sensur. Dette er også kalt “the dark web”.

Tor project

Tor project er den mest populære løsningen, og er todelt.

Tor fungerer som en anonymisert VPN som gjør at trafikken din går gjennom et utall maskiner før den kommer ut på nett, og ingen av maskinene vet nøyaktig hvem forbindelsen “hører til”. Etter en slik rekke av maskiner kommer forbindelsen ut av et såkalt endepunkt før den sendes til rett server. Det er viktig å merke seg at endepunktene kan se alt innhold i trafikken din, selv om de ikke vet hvilken maskin den hører til. Det vil si at brukernavn og passord kan avsløres.

I tillegg har Tor mulighet for publisering og lagring av innhold anonymt. Dette gjøres ved hjelp av noen spesielle nettadresser som fungerer slik at det er umulig å vite hvilken server innholdet egentlig ligger på.

The Invisible Internet Project (I2P)

I2P har mye av samme virkemåten som TOR, og har en del tilleggsfunksjoner bygd inn, slik som fildeling, e-post, chat og lignende. Det er et ganske ambisiøst prosjekt, og kommer også med apper for smarttelefoner.

Freenet project

Freenet project er den eldste løsningen for anonym og åpen publisering av nettsider.