Navnetjener (DNS)

Når maskinen din skal hente data fra en server gjøres tilkoblingen mot serverens IP-adresse. For at vi mennesker skal slippe å måtte gå rundt og huske IP-adresser, har man innført noe som heter DNS. Det gjør man kan bruke et servernavn istedenfor IP-adresse, et eksempel kan være “www.vg.no”. Da vil maskinen din først kontakte en DNS-server for å be om rett IP-adresse for hostnavnet. Først da kan maskinen din kontakte serveren. Vanligvis brukes DNS-serveren til internettleverandøren din.

Svakheten med dette systemet er at de som driver DNS-serveren både kan blokkere sider ved å returnere feil IP-adresse til deg, og de kan spore hvilke sider du besøker basert på hvilke hostnavn maskinen din slår opp.

Den enkleste måten å unngå blokkering (og sporing) på er å bytte til en DNS-server som ikke er omfattet av norsk lovgivning.

De vanligste alternativene er: