Utforbakke mot et sensursamfunn på nett

Så er vi på vei utfor det man på engelsk kaller “slippery slope”. Norske myndighets sensurmuligheter som først ble snikinnført via Kripos sitt barnepornofilter og deretter forsterket via lovgivning i endringer i åndsverkloven i 2013 er nå foreslått utvidet igjen.

Denne gangen er det hallikvirksomhet som skal blokkeres i forslaget, som er til behandling i justiskomiteen. Det er fire Arbeiderparti-representanter som står bak forslaget, som skal behandles i stortinget 17. desember.

Dette forslaget er problematisk av flere grunner:

  • Man holder en mellommann (internettleverandøren) ansvarlig for å unngå lovbrudd. Ber man Telenor fjerne forbrytere fra telefonkatalogen? Eller posten slutte å bære brev til kriminelle?
  • Dagens teknologi gjør slike sperrer meningsløse. Vår artikkel om bytte av DNS viser hvordan du omgår den på 5 minutter.
  • Hele grunntanken om at staten skal “forhåndsgodkjenne” hva innbyggere skal få se minner om regimer vi ikke liker sammenligne oss med.
  • Det viser tydelig at man vil utvide disse mulighetene videre i fremtiden. Hva blir det neste? Sider om marihuanadyrking? Hjemmebrenning? Sniking på bussen? Varsling av radarkontroller?

For all del, hallikvirksomhet er et onde, og den delen av forslaget som går ut på å øke straffen er uproblematisk. Men lovbrudd skal tas der lovbruddet skjer, ikke ved tafatte forsøk på å fjerne infrastruktur.