Avlytting illustrasjonsbilde

Avlytting

Overvåkning av nettverkstrafikken kan utføres av mange aktører. Det kan være folk som er på samme åpne nettverk som deg, folk som har satt opp falske åpne nettverk, utro tjenere hos internettleverandøren eller statlige organisasjoner som ønsker å kontrollere hva innbyggerne driver med.

I Norge ble det til og med vedtatt å innføre Datalagringsdirektivet fra EU, men det ble utsatt da man i ettertid fant det i strid med menneskerettighetene.

Den beste måten å sikre seg på, er å bruke en trygg kryptering hele veien mellom deg og serveren du henter data fra, eller personen du kommuniserer med.

Tiltak

Bakgrunnsinfo