Flere nettsteder forsøkt sensurert av antipirat-bransjen

Fredag 24. juni 2016 påla Oslo tingrett sju store norske internettilbydere å blokkere tilgangen til åtte strømmetjenester på grunnlag av en begjæring fra Motion Picture Association.

Les mer (inkludert liste over nettstedene) hos Simonsen Vogtwiig

Serdeg.no minner på at vi har en artikkel om hvordan du kan bytte til utenlandsk DNS-server, noe som vil gi deg full tilgang til disse sidene som er forsøkt sensurert. Det tar bare et par minutter, og har ingen ulemper. :)